thank you thank you thank you thank you thank you thank you
thank you thank you thank you thank you thank you thank you
One small studio.
All your creative needs.
At nhonhoxiuxiu, flexibility is our middle name. Our design, development and marketing services are bespoke and personal, meaning we can deliver exactly what you need, simply and elegantly. Let our team become your team.

© 2023 nhonhoxiuxiu.com

be kind.
be collaborative.
make things easy.
be creative.
do better.
be thoughtful.
be supportive.
provide quality.
be patient.
be compassionate.
be ingenious.
be kind.
be collaborative.
make things easy.
be creative.
do better.
be thoughtful.
be supportive.
provide quality.
be patient.
be compassionate.
be ingenious.

Gía dịch vụ

Chụp hình em bé
GÓI OUTDOOR
1
BA MẸ
 • 1 địa điểm chọn trước
 • Gửi toàn bộ file gốc (Google Drive)
 • 15 hình chỉnh sửa
 • 1 video ngắn 15s định dạng 9:16
 • Thời gian: 2 tiếng
GÓI DESIGN 2
1
BA MẸ
BEST SELLER
 • 1 concept
 • Gửi toàn bộ file gốc (Google Drive)
 • 15 hình chỉnh sửa
 • 1 video ngắn 15s định dạng 9:16
 • Thời gian: 2 tiếng
 • 7 hình thiết kế độc quyền bởi nhonhoxiuxiu

Giá trên không bao gồm các chi phí phát sinh như tiền nước uống, đồ ăn, vv Và phí thuê địa điểm/ dịch vụ (nếu có).

GÓI OUTDOOR
1
BA MẸ
 • 1 địa điểm chọn trước
 • Gửi toàn bộ file gốc (Google Drive)
 • 15 hình chỉnh sửa
 • 1 video ngắn 15s định dạng 9:16
 • Thời gian: 2 tiếng